Osb na stronie SKC: 1  24.05.2019 01:42
Witaj na stronie Szkolnego Koa Caritas
Nawigacja
Strona Główna
Nasze akcje
Kilka słów o nas
Statut SKC
Plan pracy SKC
Ważne dokumenty

Pomocny Patrol - gazetka
Nasza podopieczna
Galeria

Cziekawe Strony
Kontakt
Logowanie
Szkolne Koo Caritas
Dnia 1 padziernika 2006 roku przy Zespole Szk Miejskich nr 1 w Kdzierzynie-Kolu oficjalnie zaczo dziaa trzecie na terenie diecezji opolskiej Szkolne Koo Caritas. Powstanie tego koa byo moliwe dziki przychylnoci Dyrekcji Szkoy jak i proboszcza parafii pod wezwaniem Ducha witego i NMP Matki Kocioa ks. Edwarda Bogaczewicza, ktry zapewnia nam opiek duszpastersk. Opiekunem Koa zostaa katechetka Aneta Knapik-Krl.

Zgodnie ze znaczeniem sowa „Caritas” modzi ludzie poprzez swoje dziaania staraj si propagowa idee bratniej mioci, niosc zarwno pomoc materialn, jak i duchowe wsparcie osobom tego potrzebujcym.

Realizujc te zaoenia modzie zrzeszona w Szkolnym Kole Caritas prowadzi szereg dziaa, nie tylko na terenie szkoy, ale take na terenie miasta. Podczas naszej dotychczasowej dziaalnoci, udao si nam zorganizowa kilka ciekawych inicjatyw.

Wolontariusze spod znaku Caritas s obecni w wietlicy szkolnej, gdzie pomagaj modszym kolegom i koleankom w odrabianiu zada, wypeniaj ich wolny czas zabaw, ale take wspomagaj wychowawczynie w rnych drobnych pracach na terenie wietlicy.

Inn inicjatyw jest prowadzenie na terenie szkoy caorocznej akcji zbirki ksiek i podrcznikw, a take zabawek i odziey dziecicej. Przyniesione przez uczniw rzeczy s za porednictwem Parafialnego Zespou Caritas przekazywane rodzinom znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej.

W szczytnym dziele niesienia pomocy Nasze Koo wsppracuje take z Parafialnym Zespoem Caritas przy parafii pod wezwaniem Ducha witego i NMP Matki Kocioa. Bierzemy udzia w oglnopolskich akcjach Caritas „Wigilijne Dzieo pomocy Dzieciom” gdzie sprzedajemy wiece wigilijne, oraz „Jamuna Wielkopostna” gdzie sprzedajemy skarbonki, oraz kwestujemy w czasie Dnia Papieskiego i przy okazji innych wanych wydarze. Pomagamy w organizowaniu loterii fantowej, w roznoszeniu paczek ywnociowych po domach osobom chorym.

Szkolne Koo Caritas wczyo si w akcj pod nazw „Da im nadziej” prowadzon pod patronatem ojcw franciszkanw z klasztoru na pobliskiej Grze witej Anny (www.osrmis.ofm.pl). Jest to projekt misyjny, ktry polega na tym by poprzez przekazanie pienidzy obj opiek, to jest zapewni utrzymanie, wyywienie i moliwo nauki dla jednego dziecka z Afryki.

W pierwszym roku istnienia Szkolnego Koa Caritas, nasza dziaalno zostaa zauwaona. Na balu charytatywnym pod hasem „Chcemy widzie dobro, chcemy czyni dobro” przewodniczca naszego koa zostaa wyrniona tytuem DOBROSPRAWIACZ 2006, przyznawanym osobie, ktra wyrnia si zaangaowaniem w dziaalno spoeczn lub charytatywn. Nagroda ta jest tym cenniejsza, e kandydatw do niej nominuje sama modzie. Cieszymy si e nasza dziaalno na rzecz potrzebujcych zostaa doceniona.

Wszystkie wane dla nas wydarzenia i prowadzone przez nas akcje dokumentowane s w Kronice Szkolnego Koa Caritas. Dziaalno i cele Szkolnego koa Caritas zostay take spopularyzowane dziki Gazetce Parafialnej, w ktrej ukaza si artyku na nasz temat.

Mamy nadziej e nasza dziaalno na rzecz pomocy potrzebujcym bdzie wiadectwem chrzecijaskiej mioci i umocni w wierze zarwno czonkw naszego Koa jak i osoby, ktrym pomagamy.
Aneta Knapik - Krl
Silnik PHP-Fusion
Copyright © 2009
alfsoft.net