Oficjalna Strona Parafii p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie- Koźlu

Ogłoszenia

Intencje

Czytania
PARAFIA P.W. DUCHA ŚWIĘTEGO
I NMP MATKI KOŚCIOŁA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU


PARAFIA
   STRONA GŁÓWNA
   BIERZMOWANIE
   MSZE ŚW. I SPOWIEDŹ
   KANCELARIA
   GRUPY PARAFIALNE
   KSIEŻA I POWOŁANIA
ARCHIWUM
   GAZETKI PARAFIALNE
   KRONIKA
OBIEKTY PRZY PARAFII
   KIOSK
   BIBLIOTEKA PARAFIALNA
   CARITAS
KĄCIK ROZMAITOŚCI
   PRZYDATNE STRONY
   E-CZYTELNIA
   LISTY DO PANA BOGA
KONTAKT
   ADRES PARAFII
   NAPISZ DO NASZOBACZ NAS NA MAPIE

Strona głównaGrupyApostolat Modlitwy Za Kapłanów Margaretka
APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek..

Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską Tekst modlitwy oraz sposób odmawiania Koronki zawiera blankiet, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolstwa.Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów - swoich drogich synów, duchową ochroną.

Zaleca się, aby trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi, trzy następne - o pokonanie szatana, zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi.

Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego, gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.

Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:

Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. ..............(imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.

Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci ( w niebie lub w czyścu - na zasadzie świetych obcowania).Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy „ siódemką” a jej kapłanem. Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.

MARGARETKA jest wspaniałym Bożym dziełem, jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów.

W Parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu, pierwsza Margaretka została założona 7. października 2002 r. - w dniu Święta Matki Bożej Różańcowej z inicjatywy pani Stanisławy Seemann, która wraz z grupą parafian podjęła modlitwę w intencji ks.Edwarda Bogaczewicz - proboszcza.

Obecnie w Apostolat MARGARETKA zaangażowanych jest 95 osób, szczególnie cieszy nas obecność młodzieży. Obejmują one modlitewną opieką 36 kapłanów i 4 kleryków. Są to duszpasterze związani zarówno z naszą parafią - aktualnie lub wcześniej w niej posługujący - jak również z innymi wspólnotami parafialnymi, w kraju i za jego granicami.

Nasza Wspólnota aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Prowadzimy czwartkową Adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę różańcową - szczególnie przed celebracją Mszy Świętej odprawianej w naszych intencjach. Podczas sprawowanej Eucharystii polecamy Bogu kapłanów objętych naszymi modlitwami, prosimy o łaskę wytrwania w gorliwej modlitwie oraz o dar zrozumienia przez wszystkich wiernych potrzeby modlitewnego wspierania Kościoła, aby poprzez modlitwę za osoby duchowne przyczyniać się do wzrostu ich świętości i zwycięstwa Kościoła Chrystusowego.

Naszym pragnieniem jest stałe rozszerzanie Apostolatu modlitwy za kapłanów. Gorąco dziękujemy Bogu za rozpowszechnienie się idei Margaretki w naszym mieście. W Parafii św. Mikołaja grupę modlitewną tworzy 86 osób. Swoją modlitwą obejmują 21 kapłanów związanych z tą parafią, wspierają modlitwą kapłana z Parafii Matki Bożej Bolesnej w Kłodnicy, jak również duszpasterską posługę księdza bpa Tadeusza Pieronka. W Parafii św. Floriana w Azotach modlitwę za swojego duszpasterza podjęło 13 osób.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne, które pragną włączyć się w to dzieło, wszystkich tych, którzy czują się odpowiedzialni, czują potrzebę modlitwy za swoich duszpasterzy. Kapłani są darem Bożym dla nas, ze strony wiernych nie powinno więc zabraknąć modlitwy o gorliwych i świętych kapłanów. Niech będą chlubą i radością Kościoła.

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (...) Bo gdzie twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mt 6, 19-21)

Kontakt telefoniczny: 077/4818282, 077/4837403


GRUPY PARAFIALNE

Proszę wybrać interesującą grupę parafialną z poniższej listy:
WSTECZ

Oficjalna Strona Parafii p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie- Koźlu

Konto: Parafia Ducha Św. i NMP Matki Kościoła 47-232 K-Koźle PKO S.A. I O/K-Koźle 26 1240 1659 1111 0000 2594 9018

Wykorzystywanie tekstów lub zdjęć tylko i wyłącznie za zgodą autora lub administratora strony.
© 2006-2012 | Parafia p.w. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie - Koźlu | wykonał: Daniel Kubny - www.alfsoft.net