Osb na stronie SKC: 1  24.05.2019 01:28
Witaj na stronie Szkolnego Koa Caritas
Nawigacja
Strona Główna
Nasze akcje
Kilka słów o nas
Statut SKC
Plan pracy SKC
Ważne dokumenty

Pomocny Patrol - gazetka
Nasza podopieczna
Galeria

Cziekawe Strony
Kontakt
Logowanie
Plan pracy na 2010/2011
PLAN PRACY SZKOLNEGO KOA CARITAS
PRZY ZESPOLE SZKӣ MIEJSKICH NR 1
W KDZIERZYNIE-KOLU
NA ROK SZKOLNY 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 wolontariusze SKC bd podejmowali dziaania w kilku obszarach.

I. Dziaania organizacyjne dotyczce funkcjonowania Szkolnego Koa Caritas:

1. Wybr przewodniczcego, skarbnika i kronikarza koa oraz osb odpowiedzialnych za gazetk cienn.
2. Ustalenie harmonogramu spotka formacyjno – modlitewnych wolontariuszy z Asystentem kocielnym (czwartkowe adoracje).
3. Udzia w IV Diecezjalnej Pielgrzymce SKC na Gr w. Anny.
4.Podsumowanie przeprowadzonych akcji, ocena i wnioski do dalszej pracy dla Szkolnego Koa Caritas.

II. Dziaania podejmowane na terenie szkoy

1. Zorganizowanie caorocznej akcji „Skakanka” polegajcej na zabawach wolontariuszy z uczniami klas 1-3 Szkoy Podstawowej.
2. Wolontariat w wietlicy szkolnej.
3.Przeprowadzenie caorocznej akcji zbirki pienidzy pod hasem ”Grosik na misje”, ktrej dochd zostanie przekazany na rzecz podopiecznych objtych programem misyjnym „Da im nadziej”
4. Realizacja programu „Da im nadziej” poprzez zbirk i wpacenie kolejnej kwoty na edukacj naszej podopiecznej, oraz zorganizowanie gazetki tematycznej o misjach.
5. Przeprowadzenie na terenie szkoy we wsppracy z Samorzdem uczniowskim akcji: „Pena miska dla schroniska” – koordynatorzy akcji Irena Houbicka – B, Aneta Knapik-Krl, Angelika Adler-Palacz.
6. Przeprowadzenie na terenie szkoy we wsppracy z Samorzdem uczniowskim akcji: „Pamitamy o powodzianach” – koordynatorzy akcji Irena Houbicka – B, Aneta Knapik-Krl, Angelika Adler-Palacz.
7.Zorganizowanie loterii fantowej lub kiermaszu z ktrej dochd przekazany bdzie na pomoc potrzebujcym.
8. Prace pomocnicze w czasie Festynu Mikoajkowego.
9. Prace pomocnicze przy Festynie Szkolnym.
10. Zorganizowanie „Tygodnia wolontariatu” – koordynatorzy akcji- Maria Mielczarek, Aneta Knapik-Krl, Angelika Adler- Palacz.

III. Dziaania podejmowane w ramach wsppracy z Parafialnym Zespoem Caritas

1. W dniu 19 wrzenia 2010 po mszach w. wolontariusze zbieraj fanty na loteri organizowan przez Parafialny Zesp Caritas.
2. Pomoc w przeprowadzeniu loterii fantowej organizowanej w dniu 24 padziernika przy parafii pod wezwaniem Ducha witego i NMP Matki Kocioa na doywianie dzieci.
3. 66 Tydzie Miosierdzia 3-9 padziernik 2010– wspomaganie Parafialnego Zespou Caritas w zbirce pienidzy na terenie Parafii na cele statutowe Caritas.
4.„Dzie Papieski – Jan Pawe II – Odwaga witoci” – 10 padziernika 2010 – wolontariusze kwestuj na placu kocielnym po mszach w. zbierajc pienidze na stypendia.
5.Wigilijne Dzieo Pomocy Dzieciom – wspieranie Parafialnego Zespou Caritas w rozprowadzaniu wiec.
6.Rozprowadzanie na terenie parafii skarbonek w ramach akcji Jamuna Wielkopostna.
7.Wspieranie Parafialnego Zespou Caritas w wielkanocnej akcji zbirki ywnoci na terenie parafii oraz w jej wydawaniu i roznoszeniu po domach.
8. Pomoc w rozprowadzaniu darw ywnociowych z Unii Europejskiej chorym po domach.
9. Pomoc w pracach , przygotowywanie paczek i inne czynnoci organizacyjno -porzdkowe.

IV. Dziaania podejmowane na rzecz wsppracy z innymi osobami lub organizacjami poytku publicznego

1.W ramach wsppracy z Domem Pomocy Spoecznej w Kadubie zostanie na terenie naszej szkoy przeprowadzona zbirka odziey chopicej i mskiej dla podopiecznych orodka, koordynatorem akcji jest pani Barbara Rycharska.
2. W ramach wsppracy z Caritas Diecezji Opolskiej i innymi Szkolnymi Koami Caritas Diecezji Opolskiej wydajemy internetow Gazetk informacyjn SKC „ Pomocny patrol”.
3.Wolontariusze bd przygotowywa gazetki tematyczne w domu dziennego pobytu „Wrzos”.
4. Wolontariat w wietlicy socjoterapeutycznej „Arka” przy Parafii Ducha witego i NMP Matki Kocioa.
5. Wsppraca ze Stowarzyszeniem wolontariuszy Magnolia.

Opracoway
Aneta Knapik-Krl
Angelika Adler-Palacz

Silnik PHP-Fusion
Copyright © 2009
alfsoft.net